22nd DynastyShoshenq I Hedjkheperre-Setepenre 945-924

Osorkon II Sekhemkheperre-Setepenre 909

Takelot I Hedjkheperre-Setepenre 909-

Shoshenq II Heqakheperre-Setepenre -883

Osorkon III Usermaetre-Setepenamun 883-855

Takelot II 835

Shoshenq III Usermaetre-Setepenre 783

Pami Usermaetre-Setepenamun 773

Shoshenq V Akheperre 735

Osorkon V 712